เอาที่มรึงสบายเลยเจ้านาย … ตรูไม่ใช่ปลั้กน่ะ

Continue reading เอาที่มรึงสบายเลยเจ้านาย … ตรูไม่ใช่ปลั้กน่ะ

คู่มือเข้าใจเมีย ฉบับรวบรัด กระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย .. มั้ง

Continue reading คู่มือเข้าใจเมีย ฉบับรวบรัด กระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย .. มั้ง

ความหมายของคำว่า หื่น ที่ถูกต้องตามพจนานุกรรม (มั้ง) 555

Continue reading ความหมายของคำว่า หื่น ที่ถูกต้องตามพจนานุกรรม (มั้ง) 555

รูปลิงตลกๆ โอ้วกระเจ้านั้นมะพร้าวหรือ …. ท่าทางพวกเองจะตกใจกันเกินไปปะ

Continue reading รูปลิงตลกๆ โอ้วกระเจ้านั้นมะพร้าวหรือ …. ท่าทางพวกเองจะตกใจกันเกินไปปะ